Garantija Lejupadet Drukāt

Pamatojoties uz LR MK noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”, klientam ir tiesības atteikties no Līguma 14 kalendāro dienu laikā.

 

Tomēr pamatojoties uz Likuma par Patērētāju tiesību aizstāvēšanu 12. panta 6. Punkta nosacījumiem patērētājs atbild par glabāšanas kvalitāti un drošību tiesiskā atteikuma realizācijas termiņā”. Šie nosacījumi attiecināmi uz gadījumiem:

- ja produktam ir bojāts izskats;
- ja preces iepakojums ir bojāts vai ir redzamas nevērīgas attieksmes sekas, piemēram, skrambas vai citi defekti.

 

Speciāla pasūtījuma gadījumā, kad klientam ir jāveic priekšapmaksa (garantijas maksa) 10 līdz 50% apmērā atkarībā no preces cenas, atlikusī vērtība klientam jāsamaksā preces saņemšanas brīdī. Šajā gadījumā klients nevar izmantot tiesības atteikties no preces pēc speciālā pasūtījuma. Ja tomēr klients atsakās no jau noformētā un sagatavotā speciālā pasūtījuma saņemšanas, tad garantijas iemaksu klientam kā atlīdzību neatgriež.

Atlīdzība:

 Atlīdzība naudā jebkādu līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumos no līgumā iesaistītām pusēm.
Nemot vērā, ka preču ražotāji pastāvīgi atjauno un uzlabo savus produktus, SIGNE.lv nevar garantēt pilnībā precīzu informāciju par atjauninātajiem produktiem kompānijas tīmekļvietnē. Informācija par precēm un cenām Interneta veikalā www.signe.lv  pirmām kārtām ir informatīva, tādēļ juridiska atbildība starp pasūtījumu noformētājiem un www.signe.lv tīmekļvietnes apmeklētājiem nav spēkā.

Garantija.

  Visām precēm, ko iegādājas SIGNE.lv, garantija ir ne mazāk kā 2 gadi. Dažām precēm garantijas termiņš ir pat 50 gadu. Garantijas termiņš tiek norādīts garantijas talonā, kas pievienots precei kopā ar visiem preces dokumentiem un čeku.
Lai garantijas apkalpošana būtu vēl efektīvāka, SIGNE.lv ir noslēgusi līgumu ar kvalificētām garantijas remonta kompānijām, kā arī ar visiem pasaules ražotāju zīmolu oficiāliem servisa centriem, kas būtiski vienkāršo garantijas
remonta jautājumu atrisināšanu, ka arī ieekonomē klienta dārgo laiku.