Pamatojoties uz LR MK noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”, klientam ir tiesības atteikties no Līguma 14 kalendāro dienu laikā.

Tomēr pamatojoties uz Likuma par Patērētāju tiesību aizstāvēšanu 12. panta 6. Punkta nosacījumiem patērētājs atbild par glabāšanas kvalitāti un drošību tiesiskā atteikuma realizācijas termiņā”. Šie nosacījumi attiecināmi uz gadījumiem:

- ja produktam ir bojāts izskats;
- ja preces iepakojums ir bojāts vai ir redzamas nevērīgas attieksmes sekas, piemēram, skrambas vai citi defekti.

Speciāla pasūtījuma gadījumā, kad klientam ir jāveic priekšapmaksa (garantijas maksa) 10 līdz 50% apmērā atkarībā no preces cenas, atlikusī vērtība klientam jāsamaksā preces saņemšanas brīdī. Šajā gadījumā klients nevar izmantot tiesības atteikties no preces pēc speciālā pasūtījuma. Ja tomēr klients atsakās no jau noformētā un sagatavotā speciālā pasūtījuma saņemšanas, tad garantijas iemaksu klientam kā atlīdzību neatgriež.

Atlīdzība:

Atlīdzība naudā jebkādu līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumos no līgumā iesaistītām pusēm.
Nemot vērā, ka preču ražotāji pastāvīgi atjauno un uzlabo savus produktus, SIGNE.lv nevar garantēt pilnībā precīzu informāciju par atjauninātajiem produktiem kompānijas tīmekļvietnē. Informācija par precēm un cenām Interneta veikalā www.signe.lv  pirmām kārtām ir informatīva, tādēļ juridiska atbildība starp pasūtījumu noformētājiem un www.signe.lv tīmekļvietnes apmeklētājiem nav spēkā.

Garantija.

Visām precēm, ko iegādājas SIGNE.lv, garantija ir ne mazāk kā 2 gadi. Dažām precēm garantijas termiņš ir pat 50 gadu. Garantijas termiņš tiek norādīts garantijas talonā, kas pievienots precei kopā ar visiem preces dokumentiem un čeku.
Lai garantijas apkalpošana būtu vēl efektīvāka, SIGNE.lv ir noslēgusi līgumu ar kvalificētām garantijas remonta kompānijām, kā arī ar visiem pasaules ražotāju zīmolu oficiāliem servisa centriem, kas būtiski vienkāršo garantijas
remonta jautājumu atrisināšanu, ka arī ieekonomē klienta dārgo laiku.

Noteikumi par atteikuma tiesību izmantošanu

I. Atteikuma tiesības:

1. Jums ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu.

2. Atteikuma tiesību izmantošana beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.

3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ir jāinformē mūs SIA “PROLINE BALTIC”, juridiskā adrese Jāņa Grestes iela 4-84, Rīga, LV-1021, tālruņa numuri: 28355565, e-pasta adrese: info@signe.lv  par lēmumu atteikties no šā līguma (skatīt SIA “PROLINE BALTIC”) interneta vietnē www.signe.lv ievietotās veidlapas par atteikuma tiesību izmantošanu paraugu).

4. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikumu tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

II. Atteikuma radītās sekas:

5. Ja jūs atteiksieties no šā līguma, mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka jūs esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šā līguma. Jebkurā gadījumā saistībā ar šādu atmaksāšanu no jums netiks iekasēta nekāda maksa.

6. Jums preces jānodod www.signe.lv klientu centrā Elijas iela 21, Rīgā, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk, kā 14 dienu laikā no dienas, kad jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šā līguma. Termiņš būs ievērots, ja jūs preces nosūtīsiet atpakaļ uz klientu centra adresi Elikjas iela 21, Rīgā, pirms 14 dienu termiņa beigām. Lūdzu ņemt vērā, ka SIA Proline Baltic par precēm, kas sūtītas pa pastu, to pieņemšanas brīdī ir tiesības fiksēt iespējamos preces vizuālos bojājumus, kā arī komplektācijas saturu. Gadījumos, kad nosūtot preces uz SIA Proline Baltic  klientu centru, izmantojot kurjerpastu, SIA Proline Baltic konstatēs preces bojājumus vai preces neatbilstību vizuālajam stāvoklim un komplektācijai uz preces saņemšanas brīdi, Jūs tiksiet informēts un Jums tiks nosūtīta konstatācijas akta kopija. Rekomendējam preces nodot klātienē, Rīgā, Elijas iela 21.

7. Jums būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas. Maksimālās izmaksas varētu būt aptuveni 50 EUR.

8. Jūs esat atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču raksturu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos.

9. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā jums ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei. (tikpat lielā mērā,  cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā, piemēram, portatīvajiem datoriem iepazīties vizuāli ar datora izskatu, izmēru, taču neveicot nekādas manipulācijas, tai skaitā aktivizējot uz datora preinstalētu operētājsistēmu; mobilajiem telefoniem - nenoplēšot aizsargplēves, ieslēgt, neievietojot SIM karti un neveicot zvanus, nesinhronizējot datus utt.). Izmantojot atteikuma tiesības, Jūs esat atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudes nolūkam paredzēto. Jūs esat atbildīgs par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.

SIA „Proline Baltic” lūdz patērētājus preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei, piemēram, preci lietot tik daudz,  cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā, piemēram, portatīvajiem datoriem iepazīties vizuāli ar datora izskatu, izmēru, bet lūgums neveikt nekādas manipulācijas, tai skaitā aktivizēt uz datora preinstalētu operētājsistēmu; mobilajiem telefoniem - nenoplēst aizsargplēves, ieslēgt preci, neievietojot SIM karti un neveikt zvanus, nesinhronizēt datus utt.

10. Jūs esat atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

11. Izņemot šo noteikumu 12. punktā norādītos gadījumus, Jūs varat izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 dienu laikā, sedzot:

11.1. izdevumus par preces piegādi, kas nav SIA „Proline Baltic” piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids;

11.2. preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas, izņemot gadījumus, kad SIA „Proline Baltic” ir piekritis segt šīs izmaksas vai nav informējis Jūs, ka Jums ir jāsedz izmaksas;

11.3. preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai, ko apliecina preces ražotāja autorizētajā servisā veiktā diagnostika. Jūs neesat atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja SIA „Proline Baltic” nebūs Jūs informējis par atteikuma tiesībām patērētāju tiesību aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

III. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības:

12. Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 „Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja:

·         preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikumu tiesību termiņā;

·         preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas;

·         prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

·         patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ, tādām precēm, kā el.zobu birste, epilators, el.bārdas skuveklis, bārdas/matu trimmeris, el.matu griežamā mašīna, ausīs ieliekamās audio austiņas un citas tamlīdzīga rakstura preces, ja ir atvērts šo preču iepakojums un/vai ir bojāta drošības plombe;

·         prece, tās īpašību dēļ pēc piegādes neatgriezeniski sajauksies ar citām lietām;

·         patērētājs ir pieprasījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs, ierodoties pie patērētāja, sniedz papildu pakalpojumu vai piegādā preces, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, atteikuma tiesības ir piemērojamas minētajiem papildu pakalpojumiem vai precēm;

·         patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;

·         līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu;

13. Pirkuma līguma kopijas interneta veikals signe.lv neuzglabā.

14. Lai izlabotu pasūtījuma laikā ieviesušās ievadkļūdas, lūdzu, sazinieties ar mums pa telefonu (28355565) vai sūtiet e-pastu: info@signe.lv.

15. Pirkuma pieteikumu Jūs varat aizpildīt latviešu vai krievu valodā.


16. SIA „Proline Baltic” interneta vietnē www.signe.lv  ir ievietotas veidlapas par atteikuma tiesību izmantošanu.
17. Interneta veikalā www.signe.lv apskatāmo preču attēli var nedaudz atšķirties no piedāvātās preces. Lai precizētu vai konkretizētu preces raksturojumu vai novērstu ar tās pasūtīšanu saistītās neskaidrības, lūdzam sazināties ar www.signe.lv pa epastu: info@signe.lv, tel. 28355565, lai izvairītos no nepatīkamiem pārpratumiem.

18. SIA „Proline Baltic” informē, ka konstatējot atpakaļ atdotās preces vērtības zudumu, vērsīsies tiesā ar prasības pieteikumu par SIA „Proline Baltic” radīto zaudējumu segšanu, kas radušies patērētāja rīcības rezultātā.

19. Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz šādu elektroniskā pasta adresi – info@signe.lv vai lūdzam sūdzību iesniegt rakstveidā, nosūtot uz šādu adresi: Rīga, Elijas iela 21, LV-1050

Sūdzība tiks izskatīta 30 dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.